Zgłoszenie rebrandingu do Plebiscytu

Zgłoś swój rebranding do Plebiscytu i weź udział w walce o tytuł Polskiego Rebrandingu Roku 2018.

Przyjmowanie zgłoszeń Kandydatur zakończyło się 27 stycznia 2019

Czym jest Kandydatura do tytułu w Plebiscycie RE:PL 2018?

Kandydatura, to poprawnie wypełniona dokumentacja przedstawiająca zgłaszany do Plebiscytu rebranding, który ma wziąć udział w walce o tytuł Najlepszego Polskiego Rebrandingu Roku 2018. W Kandydaturze należy wskazać Kandydata i Autora, a oprócz tego prawidłowo przedstawić zmianę marki.

Kandydatem jest podmiot, do którego należy marka przechodząca rebranding. Autor to projektant lub zespół projektantów (studio, agencja, itd.), odpowiedzialny za projekt wizualnej zmiany marki.

Kto może wziąć udział w Plebiscycie? Kto może dokonać zgłoszenia Kandydatury?

Zgodnie z Regulaminem do Plebiscytu może zgłosić się każda polska marka (musi występować w Polsce, a jej właściciel musi posiadać główną siedzibę na terytorium RP), która przeszła rebranding i zmianę tożsamości wizualnej w 2018 roku. Decydujący jest czas publicznego zakomunikowania zmiany (1.01.2018 – 31.12.2018). Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie w paragrafie 4.

Kandydaturę może zgłosić wyłącznie Kandydat lub Autor. W tym celu powinien poprawnie przygotować Formularz Zgłoszeniowy i przesłać go na wskazany adres we wskazanym terminie.

Jak zgłosić Kandydaturę do Plebiscytu?

Aby zgłosić Kandydaturę należy zapoznać się z Regulaminem oraz poprawnie przygotować Formularz Zgłoszeniowy. Następnie we wskazanym terminie należy przesłać komplet dokumentacji na adres podany w Formularzu Zgłoszeniowym.

Wszystkie szczegóły dotyczące poprawnego wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego oraz informacje na temat wymaganych materiałów są zawarte w samym Formularzu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 stycznia 2019.

Do kiedy można zgłosić Kandydaturę?

Termin przyjmowania zgłoszeń do Plebiscytu trwa od 10 do 27 stycznia 2019. Jedynie kompletne zgłoszenia nadesłane w tym terminie będą brane pod uwagę w kolejnych etapach Plebiscytu.

Decydujący jest termin wpłynięcia zgłoszenia na skrzynkę e-mail organizatora, której adres podano w Formularzu Zgłoszeniowym. Organizator potwierdza mailowo wpłynięcie zgłoszenia, jednakże może ono zostać wysłane z opóźnieniem.

Czy otrzymam potwierdzenie przyjęcia Kandydatury do Plebiscytu?

Jeśli Kandydatura przejdzie pozytywnie proces formalnej weryfikacji, organizator prześle informację o jej przyjęciu do Plebiscytu i zakwalifikowaniu do kolejnego etapu. Potwierdzenia przyjęcia Kandydatur będą wysyłane do 1 lutego 2018.