Zgłoszenie na Elektora Plebiscytu

Zgłoś się na Elektora Plebiscytu i weź udział w wyborze Polskiego Rebrandingu Roku 2018.

Etap przyjmowania zgłoszeń na Elektorów zakończył się 4 stycznia 2019

Kim jest Elektor Plebiscytu?

Elektor Plebiscytu, to osoba wybrana przez Organizatora, która weźmie udział w czwartym i ostatnim etapie konkursu, poprzez udział w dwóch głosowaniach.

W pierwszym głosowaniu, które ma miejsce w czwartym etapie, Elektor dokonuje selekcji zgłoszonych Kandydatów oddając głos elektorski w postaci listy 10 najlepszych jego zdaniem rebrandingów, uszeregowanych od najlepszego do najgorszego. Każdy z nich otrzymuje stosowną ilość punktów.

Klasyfikacja po zakończeniu pierwszego głosowania Elektorów wyłoni dziesięć najwyżej ocenionych Kandydatów, które zdobędą nominacje do tytułu i zostaną poddane pod obrady Jurorów.

Ponadto, w trakcie trwania Etapu Finałowego i Obrad Jury, Elektorzy ponownie wezmą udział w głosowaniu. Tym razem będą wybierać już tylko jedną, najlepszą w ich ocenie Kandydaturę, spośród dziesięciu nominowanych do tytułu. Drugie głosowanie wyłoni rebranding, który zdobędzie Wyróżnienie Elektorów Plebiscytu RE:PL – Polski Rebranding Roku 2018.

Jak zgłosić się na Elektora Plebiscytu?

Jeśli chcesz wziąć udział w rekrutacji na Elektorów Plebiscytu RE:PL – Polski Rebranding Roku 2018, pobierz i wypełnij poniższy formularz, a następnie prześlij go na adres e-mail podany w formularzu do 4 stycznia 2019.