Zakończono nabór na Elektorów

Zgodnie z regulaminem, 20 grudnia zakończył się pierwszy etap plebiscytu i zamknięto przyjmowanie zgłoszeń na Elektorów Plebiscytu.

Po przeanalizowaniu przyjętych wniosków zostanie podjęta decyzja o składzie Elektorów. Skład Elektorów zostanie opublikowany w terminie do 29 grudnia 2017.