Zakończono etap przyjmowania Kandydatur

26 stycznia 2018 upłynął termin przyjmowania zgłoszeń do Plebiscytu. Wkrótce rozpocznie się Głosowanie Elektorów. Wyłonią oni 10 najlepszych Kandydatur, które zostaną poddane pod obrady Jury.