Koniec przyjmowania zgłoszeń do RE:PL 2018

W niedzielę 27 stycznia 2019 upłynął termin przyjmowania zgłoszeń kandydatur do szóstej edycji plebiscytu RE:PL – Polski Rebranding Roku 2018.

Kolejnym etapem będzie głosowanie Elektorów, którzy spośród zgłoszonych kandydatur wybiorą finałową dziesiątkę. Głosowanie rozpoczyna się 4 lutego br. Do 15 lutego ogłoszone zostaną wyniki, a 10 finałowych kandydatur zostanie szczegółowo zaprezentowanych i poddanych pod obrady Jury.