Koniec drugiego głosowania Elektorów

2 marca zakończyło się drugie głosowanie Elektorów, którego celem było wyłonienie Kandydatury wyróżnionej przez Elektorów. Wyróżniona Kandydatura zostanie zaprezentowana razem z wynikami całego plebiscytu, po zakończeniu obrad Jury, w terminie do 31 marca 2018.