Robak Piasta Architekci

Podstawowe dane o Kandydaturze

Zakres usług obejmuje działalność projektową w obszarze architektoniczno-budowlanym, przede wszystkim przygotowanie projektów koncepcyjnych budowlanych oraz wykonawczych. Zasięg: ogólnopolski. Grupa odbiorców: deweloperzy, firmy usługowe oraz prywatni odbiorcy.

Rok powstania: 2015

Branża: architektoniczna

Właściciel marki: Robak Piasta Architekci grupa projektowa

Informacje o rebrandingu i prezentacja zmiany

Autor zmiany: nuo studio

Przybliżony czas rozpoczęcia prac: maj 2017
Czas ogłoszenia zmiany: październik 2017

Przyczyna rebrandingu i kontekst rynkowy: Rebranding jest efektem połączenia pracowni projektowej Wojciecha Robaka z jednoosobową działalnością prowadzoną przez Łukasza Piastę o tym samym profilu działalności. Celem fuzji było zwiększenie zasięgu odbiorców oraz potencjału projektowego grupy projektowej.

Założenia odnośnie rebrandingu: Punktem wyjścia było motto grupy projektowej „każda kreska ma znaczenie”, odnoszące się do wykonywania jakościowych projektów z dbałością o detal i świadomością wpływu każdej decyzji projektowej na efekt końcowy. Cel: repozycjonowanie marki na pozycję pracowni o większych możliwościach i zapleczu, poprzez przekształcenie się z dwóch jednoosobowych działalności gospodarczych w grupę projektową zrzeszającą do 10 osób. Założeniem projektu było ujednolicenie materiałów zewnętrznych oraz wewnętrznych, przy uwzględnieniu aspektu ekonomicznego wdrożenia, umożliwiającego druku większości materiałów in-house, stosowania systemowych naklejek opartych o uniwersalne wymiary, kompatybilne z nośnikami takimi jak: koperty, tuby, segregatory, opakowania na CD itd. Zmienną stanowi dynamiczne logo funkcjonujące z key visualnem w formie pionowych linii, których układ uzależniony jest od wariantu stosowanego logo.

Sposób zakomunikowania zmiany: profil Facebook marki, mailing do klientów, prezentacja konkursowa upubliczniona przez portal Investmapa.
Obserwowane reakcje na zmianę: pozytywny feedback ze strony klientów grupy oraz zrzeszonego zespołu projektowego.

Strona internetowa marki

PRZED

 

– wskazano niewykorzystywanie –

PO

 

Wizytówki

PRZED

PO

Papeteria

PRZED

PO

Inne elementy podlegające porównaniu

PRZED

– brak –

PO

– brak –

Pozostałe materiały ilustrujące zmianę

Wykaz informacji dodatkowych
  1. Prezentacja projektu w serwisie Behance: link