Elektorzy Plebiscytu RE:PL 2018

Elektorzy dokonują oceny wszystkich przyjętych Kandydatur oraz wybierają dziesięć finałowych rebrandingów, które zostają poddane pod obrady Jury.

Oprócz tego w etapie finałowym Elektorzy przyznają również wyróżnienie jednej z dziesięciu wybranych wcześniej Kandydatur. Pełny opis zasad i poszczególnych etapów plebiscytu można znaleźć na podstronie Zasady.

 

W szóstej edycji plebiscytu RE:PL – Polski Rebranding Roku 2018 w Skład Elektorów weszło 19 osób wymienionych poniżej (w kolejności alfabetycznej).

Joanna Ambroz

Angelika Gromotka

Szymon Kaczmarek

Adam Kieres

Artur Klamut

Mateusz Kozłowski

Tomasz Król

Joanna Kubat

Łukasz Lasek

Grzegorz Łesiuk

Piotr Marciniak

Marta Moskwa

Łukasz Murawski

Błażej Paździor

Apolonia Podleszka

Bartłomiej Siwek

Kamil Walecki

Marcin Wiśniewski

Maja Żądło