Obrady Jury

Rozpoczął się ostatni etap plebiscytu RE:PL 2017. Do 15 marca br. potrwają obrady Jury. Jurorzy wyłonią zwycięzcę konkursu i przyznają tytuł Polskiego Rebrandingu Roku...

Zakończono etap przyjmowania Kandydatur

26 stycznia 2018 upłynął termin przyjmowania zgłoszeń do Plebiscytu. Wkrótce rozpocznie się Głosowanie Elektorów. Wyłonią oni 10 najlepszych Kandydatur, które zostaną poddane pod obrady...

Wyłoniono Elektorów Plebiscytu

Po przeanalizowaniu wszystkich nadesłanych zgłoszeń na Elektorów Plebiscytu ich dokonano wyboru. Skład Elektorów V edycji plebiscytu RE:PL będzie liczyć 45 osób. Z pełną listą Elektorów...

Udostępniono Formularz Zgłoszeniowy

Formularz Zgłoszeniowy umożliwiający zgłoszenie do Plebiscytu Kandydatury rebrandingu został już opublikowany i można go pobrać w celu wypełnienia. Wszystkie informacje o zgłaszaniu Kandydatur do plebiscytu...

Wyniki V edycji Plebiscytu

Po zakończonych obradach Jury i ostatecznym podsumowaniu prac publikujemy wyniki V edycji plebiscytu RE:PL – Polski Rebranding Roku. Za najlepszy polski rebranding minionego roku uznana...

Zakończono nabór na Elektorów

Zgodnie z regulaminem, 20 grudnia zakończył się pierwszy etap plebiscytu i zamknięto przyjmowanie zgłoszeń na Elektorów Plebiscytu. Po przeanalizowaniu przyjętych wniosków zostanie podjęta decyzja o...

Koniec głosowania Elektorów

9 lutego zakończyło się pierwsze głosowanie Elektorów Plebiscytu, którego celem było wyłonienie 10 najlepszych Kandydatur. Trwa podliczanie głosów i punktów zdobytych przez Kandydatów. Wyniki zakończonego...

Nabór na elektorów plebiscytu. Dołącz!

Rozpoczął się pierwszy etap Plebiscytu RE:PL - Polski Rebranding Roku 2017, w którym przyjmowane są zgłoszenia do Składu Elektorów. Termin na wysłanie formularza zgłoszeniowego...

Głosowanie Elektorów Plebiscytu

1 lutego rozpoczął się etap, którego celem jest wyłonienie 10 finałowych Kandydatur. Elektorzy oddają swoje głosy do 9 lutego br. Wyniki głosowania zostaną zaprezentowane po...

Zmiana liczby Elektorów

W związku z sytuacją wynikającą z przeszkód formalnych liczba Elektorów Plebiscytu została zmniejszona z 44 do 43 osób. Aktualna lista Elektorów znajduje się na...